Có thể thay đổi loại tài sản góp vốn vào công ty hay không?

Co the thay doi loai tai san gop von vao cong ty hay khong

Khi muốn trở thành thành viên của công ty (đối với công ty TNHH) hay cổ đông của một công ty (đối với công ty cổ phần) thì cần phải tiến hành việc góp vốn, tạo nên vốn điều lệ để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy khi muốn thay đổi loại tài sản vốn góp như đã cam kết góp vào công ty thì cần phải đáp ứng được điều kiện như thế nào?

Khái quát về tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Thành viên/cổ đông công ty góp vốn vào doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau và được góp bằng nhiều loại tài sản khác nhau theo quy định pháp luật.

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp có thể là các loại tài sản sau: Đồng Việt Nam, ngoại tệ chuyển đổi tự do, giá trị quyền sử dụng đất, vàng, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, các bí quyết công nghệ, kỹ thuật hoặc các loại tài sản khác mà có thể được định giá thành tiền Việt Nam.

Đối với quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn vào doanh nghiệp thì bao gồm các tài sản như quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và các quyền về cây trồng vật nuôi. Những tài sản này chỉ được góp vốn vào công ty khi chính chủ sở hữu của tài sản thực hiện việc góp vốn đó.

Trừ doanh nghiệp tư nhân thì các loại hình doanh nghiệp khác, khi thành viên góp vốn vào công ty thì đều phải tiến hành chuyển quyền sở hữu của mình sang cho công ty bởi các mô hình công ty này mang tư cách pháp nhân nên phải có tài sản riêng để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.

Đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp này không phải nộp lệ phí trước bạ (những tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì việc góp vốn được thực hiện bằng biên bản giao nhận tài sản góp vốn có đầy đủ thông tin và chữ ký của các bên liên quan).

a793e0a22ce1c5bf9cf0
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xem thêm: Những lưu ý khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều kiện thay đổi tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Căn cứ Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại”.

Như vậy, khi tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp thì thời hạn để thành viên/cổ đông góp đủ và đúng loại tài sản vào doanh nghiệp đó là 90 ngày từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó về nguyên tắc thì thành viên/cổ đông công ty phải tiến hành góp đúng loại tài sản đã cam kết góp để hình thành vốn điều lệ của công ty.

Tuy nhiên pháp luật cũng có quy định linh hoạt cho công ty và thành viên công ty khi không góp đúng loại tài sản như đã cam kết khi có sự chấp thuận của đa số các thành viên/cổ đông còn lại của công ty. Do đó mà thành viên/cổ đông công ty có thể thay đổi loại tài sản góp vốn của mình khi các thành viên/cổ đông còn lại đồng ý.

Vì thông tin về loại tài sản đã cam kết góp khi thành lập công ty được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nên khi thay đổi loại tài sản góp vốn thì phải thực hiện thủ tục thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực hiện việc góp vốn trên thực tế.

Xem thêm: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ.

Pháp luật có quy định thành viên/cổ đông công ty có thể thay đổi tài sản góp vốn để tạo sự linh hoạt, mềm dẻo trong hoạt động, tổ chức của công ty.

Trân trọng!

BAN PHÁP LÝ

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh