chuyển nhượng

Quyen duoc chuyen nhuong tang cho quyen su dung dat nghia vu thue kem theo cua dong bao dan toc thieu so. 1 1

Khi nào hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và nghĩa vụ thuế thu nhập kèm theo

Nhiều hộ gia đình đã chuyển đến những vùng cao như Tây Bắc, Tây Nguyên để xây dựng kinh tế. Bởi vì thực hiện kinh tế mới mà vấn đề đất đai rất được nhiều người chú ý. Câu hỏi đặt ra là khi nào hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và các nghĩa vụ kèm theo khi chuyển nhượng là gì?

Dat the chap tai ngan hang de vay von co duoc phep chuyen nhuong hay khong 1

Đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn có được phép chuyển nhượng hay không?

Hiện nay, rất nhiều người thế chấp đất tại ngân hàng để vay vốn. Sau một thời gian, một số người muốn bán đất để thanh toán hoàn toàn khoản nợ với ngân hàng. Câu hỏi đặt ra là đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn có được phép chuyển nhượng hay không? Có cách nào để chuyển nhượng loại đất này?

Compare listings

So sánh