đất công ích

Su dung dat cong ich khi thu hoi co duoc boi thuong khong 1

Sử dụng đất công ích khi thu hồi có được bồi thường không?

Để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xây dựng an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống người dân một cách tối ưu nhất, hiện nay Nhà nước có một số chính sách quy hoạch nhằm đảm bảo thực hiện các vấn đề trên. Và để thực hiện các mục tiêu đề ra Nhà nước hiện nay đang tiến hành thu hồi các quỹ đất công ích để tiến hành xây dựng các công trình cần thiết phù hợp với mục tiêu đề ra. Vậy, nếu người dân đang sử dụng đất công ích bị thu hồi đất thì có được bồi thường không và bồi thường bằng cách nào?

Truong hop duoc gia han thoi gian su dung dat cong ich

Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất công ích

Đất công ích là loại đất đặt biệt mà Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê có thời hạn nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Dưới đây là một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc gia hạn thời hạn sử dụng đất công ích được quy định trong Luật Đất đai 2013.

Compare listings

So sánh