di sản

Con Rieng Co Duoc Nhan Di San Thua Ke La Dat Dai Hay Khong

Con riêng có được nhận di sản thừa kế là đất đai hay không?

Vấn đề thừa kế trong pháp luật dân sự luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Đặc biệt hơn khi thừa kế không chỉ phát sinh giữa cha, mẹ đẻ với con đẻ, cha, mẹ nuôi với con nuôi mà còn đặt ra khi một bên vợ hoặc chồng có con riêng và khi họ chết vấn đề thừa kế đối với con riêng được đặt ra và đã có không ít vụ việc tranh chấp xảy ra.

Thua Ke Dat Dai Theo Phap Luat Co Can Phai Co Su Dong Y Cua Cac Dong Thua Ke Con Lai Hay Khong

Thừa kế đất đai theo pháp luật có cần phải có sự đồng ý của các đồng thừa kế còn lại hay không?

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến hưởng di sản thừa kế theo di chúc thì vấn đề hưởng di sản thừa kế theo pháp luật cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bởi lẽ, trên thực tế các tranh chấp liên quan đến việc phân chia di sản thừa kế khi người chết không để lại di chúc là một trong những tranh chấp phổ biến và gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của các thành viên trong gia đình.

Compare listings

So sánh