giấy chứng nhận

Untitled 1 1

Thủ tục cấp sổ hồng

Sổ đỏ hay Sổ hồng là cách gọi phổ biến của người dân, hiện nay khi cấp mới thì chỉ có một loại sổ chung với tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

so hong

Những vấn đề cơ bản về Sổ hồng

Hiện nay, trên thực tế có nhiều tên gọi các loại sổ khác nhau như sổ xanh, sổ hồng, sổ đỏ. Đây không phải là loại giấy tờ được pháp luật quy định mà đây chỉ là tên gọi do người dân dựa trên màu sắc của loại giấy để đặt tên. Như vậy, “sổ hồng” theo quy định của pháp luật là loại giấy tờ cụ thể nào.

Compare listings

So sánh