sử dụng đất

Quyen duoc chuyen nhuong tang cho quyen su dung dat nghia vu thue kem theo cua dong bao dan toc thieu so. 1 1

Khi nào hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và nghĩa vụ thuế thu nhập kèm theo

Nhiều hộ gia đình đã chuyển đến những vùng cao như Tây Bắc, Tây Nguyên để xây dựng kinh tế. Bởi vì thực hiện kinh tế mới mà vấn đề đất đai rất được nhiều người chú ý. Câu hỏi đặt ra là khi nào hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và các nghĩa vụ kèm theo khi chuyển nhượng là gì?

Su dung dat cong ich khi thu hoi co duoc boi thuong khong 1

Sử dụng đất công ích khi thu hồi có được bồi thường không?

Để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xây dựng an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống người dân một cách tối ưu nhất, hiện nay Nhà nước có một số chính sách quy hoạch nhằm đảm bảo thực hiện các vấn đề trên. Và để thực hiện các mục tiêu đề ra Nhà nước hiện nay đang tiến hành thu hồi các quỹ đất công ích để tiến hành xây dựng các công trình cần thiết phù hợp với mục tiêu đề ra. Vậy, nếu người dân đang sử dụng đất công ích bị thu hồi đất thì có được bồi thường không và bồi thường bằng cách nào?

Thiet ke khong ten 4

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi đất bị thu hồi

Trong một số trường hợp theo luật định, Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người sử dụng đất cần nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi đất bị thu hồi.

Compare listings

So sánh