thu hồi đất

Thiet ke khong ten 4

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi đất bị thu hồi

Trong một số trường hợp theo luật định, Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người sử dụng đất cần nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi đất bị thu hồi.

THU HOI DAT

Những trường hợp bị nhà nước thu hồi đất

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý, tuy nhiên vì Việt Nam là một đất nước nông nghiệp do đó để phát triển thế mạnh của mình, nhà nước ta đã tiến hành giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất để các chủ thể có nhu cầu được sử dụng đất hợp pháp. Bên cạnh đó pháp luật cũng quy định thêm những trường hợp cho phép Nhà nước có quyền thu hồi đất vì nhiều lý do khác nhau.

DAT TRONG QUY HOACH SE DUOC BOI THUONG NHU THE NAO 1

Đất trong quy hoạch sẽ được bồi thường như thế nào?

Hiện nay, vấn đề về bồi thường đất trong diện quy hoạch được rất nhiều người dân quan tâm bởi lẽ việc quy hoạch của Nhà nước trong những năm gần đây diễn ra với quy mô nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc liên quan đến vấn đề về bồi thường, gây tranh cãi giữa các bên. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì đất trong quy hoạch sẽ được bồi thường như thế nào?

Compare listings

So sánh