vấn đề pháp lý

CAC VAN DE PHAP LY LIEN QUAN DEN TRUNG DUNG DAT

Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc trưng dụng đất

Từ trước đến nay người dân vẫn thường hay nghe nhiều về thuật ngữ “thu hồi đất” mà ít nghe qua thuật ngữ “trưng dụng đất”. Bài viết hôm nay sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn trưng dụng đất là gì, quy trình trưng dụng đất ra sao và những vấn đề pháp lý liên quan đến trưng dụng đất.

nguoi nuoc ngoai muon so huu nha o tai Viet Nam thong qua ben trung gian

Vấn đề pháp lý liên quan đến người nước ngoài muốn sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua bên trung gian

Trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay, việc người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến. Đối với người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam pháp luật sẽ có những quy định riêng dành cho nhóm đối tượng này, có phần khác hơn so với trường hợp công dân Việt Nam sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Compare listings

So sánh